Lees pagina voor

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering (Deze link gaat naar een externe website). Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

Wat moet u doen?

U kunt een uitkering aanvragen via intake@wijchen.nl.

Noteer uw naam, adres, geboortedatum,  woonplaats en uw telefoonnummer. Een klantmanager van Sociale Zaken neemt dan contact met u op voor de beoordeling van een mogelijke uitkering.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de uitkering krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat heeft u nodig?

Meer informatie

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

Arbeidsplicht

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in: