Lees pagina voor

Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgaanbieders

Heeft u een vraag? Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u online uw vraag stellen via het Contactformulier voor zorgaanbieders (Deze link gaat naar een externe website). Wij proberen uw vraag binnen twee weken te beantwoorden.

Vragen over contracten en toetreden

Met welke aanbieders heeft de gemeente Wijchen een contract?

Op de pagina contractering wmo- en jeugdhulp vindt u het overzicht van alle gecontracteerde Wmo- en Jeugdzorgaanbieders en toegelaten PGB aanbieders.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract. Ik zou dat wel graag willen. Is dit mogelijk?

Dat hangt af van het type zorg dat u verleent. En of dit plaatselijk of regionaal gecontracteerd is. Meer informatie vindt u op de pagina contractering wmo- en jeugdhulp.

Ik ben zorgaanbieder en heb een contract. Ik wil graag werken met een onderaannemer. Wat moet ik doen?

Onder voorwaarden is het mogelijk als hoofdaannemer te werken met een onderaannemer. U bent als hoofdaannemer contactpersoon voor de gemeente. U bent ook verantwoordelijk voor de dienstverlening van uw onderaannemer. Afhankelijk van of u een plaatselijk of regionaal contract heeft, neemt u contact op met de contracterende partij.

Ik ben zorgaanbieder en heb geen contract. Ik heb van een wettelijke verwijzer een cliënt uit de gemeente Wijchen doorgestuurd gekregen. Wat moet ik doen?

U doet een verzoek om een incidenteel contract. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met het team contractmanagement via contractenwmojeugd@wijchen.nl.

Hoe moet ik een verzoek tot toelating als PGB aanbieder doen?

De gemeente is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg aan burgers. Voor de leverancier van PGB-gefinancierde zorg gelden dezelfde voorwaarden en regels als voor leveranciers van zorg in natura (ZIN). Meer informatie vindt u op de pagina contractering wmo- en jeugdhulp.

Vragen over berichtenverkeer en administratie

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkwijze over het Berichtenverkeer binnen de gemeente Wijchen?

De gemeente Wijchen gebruikt het regionaal administratieprotocol berichtenverkeer. Dit is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Nijmegen. In dit regionaal administratieprotocol berichtenverkeer zijn kaders vastgesteld en afspraken gemaakt over berichtenverkeer in de regio. Deze afspraken en kaders zijn gemaakt tussen de regiogemeenten en zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Jeugdwet en Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015. Het administratieprotocol (PDF, 800.6 kB) is hier te downloaden. 

Mijn declaratie(s) zijn afgekeurd en ik heb hier vragen over. Met wie kan ik contact opnemen?

U ontvangt bij afkeur van declaraties altijd een Jw of Wmo 304 retourbericht. Hier staan retourcodes in die de reden aangeven waarom een declaratie is afgekeurd. Als u hier toch nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen over (het uitblijven van) 301 berichten?

U kunt hierover contact opnemen met de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Waar kan ik mijn rekeningen naar toe sturen?

U kunt uw rekeningen sturen naar de backoffice via wmojeugdwijchen@wijchen.nl.

Vragen over het melden van een (gewelds)incident of calamiteit

Ik wil een melding doen van een (gewelds)incident of calamiteit. Waar moet ik zijn?

U bent als zorgaanbieder verplicht om een (gewelds)incident of calamiteit te melden.

Wmo

U moet u wenden tot de GGD Gelderland-Zuid. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo.

Jeugd

Voor het doen van een melding over Jeugdzorg kunt u zich wenden tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Algemene vragen

Ik wil een wijziging doorgeven over mijn bedrijfsgegevens (AGB, naamvoering, rechtsvorm etc). Wat moet ik doen?

Neem hierover zo snel mogelijk contact op met de gemeente Wijchen via contractenwmojeugd@wijchen.nl. Minimaal één maand voordat een wijziging AGB code ingaat moet u contact met de gemeente Wijchen. Als aanbieder bent u dit verplicht. Wij maken dan samen afspraken over de manier waarop wij de wijziging AGB code administratief gaan verwerken. In veel gevallen heeft de wijziging (vergaande) administratieve gevolgen voor u als aanbieder, maar ook voor onze backoffice.

Ik wil een aanbod doen voor groepsbegeleiding. Waar kan ik meer informatie vinden?

De gemeente Wijchen gebruikt de beschrijvingen van het ROB.  Ze zijn te vinden op de website van het ROB (Deze link gaat naar een externe website).