Lees pagina voor

Vergunning of melding milieu

Vergunningplichtige bedrijven

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Vroeger heette dit de milieuvergunning. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning bijvoorbeeld nodig als het veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een vergunningencheck doen op de website van het omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website).

Meldingsplichtige bedrijven

Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een melding in het kader van het Activiteitenbesluit te doen. Kijk voor meer informatie, of voor een meldingencheck op de website www.aimonline.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Hoelang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact (Deze link gaat naar een externe website) op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Zij behandelen uw aanvraag namens de gemeente.