Verhuist u naar of binnen de gemeente Wijchen? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Wat moet ik doen?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Uw verhuizing wordt dan verwerkt per de verhuisdatum die u opgeeft.

Online verhuizing doorgeven

Online verhuizing doorgeven met DigiD

Gaat u bij iemand inwonen?

Dan is daar toestemming voor nodig. Laat de hoofdbewoner van uw nieuwe adres het formulier 'toestemming inwoning hoofdbewoner invullen'.

Online toestemming hoofdbewoner met DigiD

Of download het formulier toestemmingsverklaring hier, vul het in en onderteken het met pen. Maak er een foto van of scan het in. Voeg het verderop in het formulier 'online verhuizing doorgeven' samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner toe als bijlage.

Online afspraak maken

Lukt het u niet om uw verhuizing versneld te doen via DigiD? Maak dan een afspraak voor het doorgeven van uw verhuizing.

Online afspraak maken verhuizing

Handig om te weten

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.
 • Samenwonenden moeten dus ieder voor zich hun adreswijziging doorgeven of kunnen elkaar schriftelijk machtigen.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.