Verhuist u binnen Wijchen? Of komt u in Wijchen wonen? Geef uw nieuwe adres dan online aan ons door met uw DigiD. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor uw verhuizing, tot 5 dagen erna.

Verhuist u van Wijchen naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Komt u in Wijchen wonen vanuit het buitenland? Lees dan de informatie op onze pagina verhuizen naar Nederland.

Verhuizing doorgeven met DigiD

Regelt u het liever in het Huis van de gemeente? Maak dan een afspraak

Gaat u bij iemand anders in huis wonen?

Dan heeft u toestemming nodig van de bewoner of eigenaar. De bewoner kan toestemming geven met DigiD.

Online toestemming hoofdbewoner met DigiD

Of download het formulier toestemmingsverklaring, vul het in en onderteken het met pen. Maak er een foto van of scan het in. Voeg het verderop in het formulier 'online verhuizing doorgeven' toe als bijlage. Samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner. Of neem het mee op uw afspraak.

Vraag en antwoord

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • U kunt zelf een verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.
  • Een curator geeft de verhuizing voor u door als u onder curatele staat.

Een verhuizing kunt u voor iemand anders doorgeven:

  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner
  • Uw minderjarige kind: als u de ouder, voogd of verzorger bent
  • Uw meerderjarige kind: als u op hetzelfde adres gaat wonen
  • Uw ouder: als u op hetzelfde adres gaat wonen
  • Iemand die onder curatele staat: als u curator bent
  • Een pleegkind: als u een zorgcontract heeft

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat moet u vriend of vriendin zelf doen.

Verhuist u naar het buitenland?

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen? Lees dan de informatie op onze pagina verhuizen naar het buitenland.

Wanneer is uw verhuizing verwerkt?

Kloppen alle gegevens? Dan verwerken wij uw verhuizing binnen 5 werkdagen na de datum van uw verhuizing. Ziet u het nieuwe adres staan op de website MijnOverheid (ga naar Identiteit, Basisgegevens) dan is de verhuizing verwerkt.

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Wij geven uw verhuizing door aan alle organisaties die deze gegevens nodig hebben. Dit is bijvoorbeeld de Belastingdienst. Op de pagina Wie krijgt mijn gegevens?  vindt u meer informatie.