Lees pagina voor

Vleermuizen in en om uw huis

Het gaat slecht met deze dieren in Nederland en daarom zijn ze beschermd. We mogen vleermuizen niet zomaar doden of weghalen. Vleermuizen zijn eigenlijk erg nuttige dieren waar u bijna geen last van heeft. Ze eten namelijk muggen en ze vliegen alleen als het donker is.

Zit er een vleermuis in uw huis?

Dat is even schrikken! De gemeente werkt samen met een vrijwilliger om u te helpen. Dat is Gert-Jan van Gemert. U kunt hem bellen op: 06 29 07 77 15. Hij helpt u verder. Hij vraagt wat u heeft gezien. Meestal komt hij op bezoek om de situatie te bekijken. U ontvangt na dit bezoek een advies over wat u moet doen. Het advies stelt hij samen met u op. Er staan oplossingen in die overlast wegnemen of minder maken. Heeft u geen overlast? Dan kunnen vleermuizen vaak zonder problemen blijven zitten. Zo heeft u weer minder last van muggen.

Vleermuizen bij uw gevel of tuin

Vleermuizen die alleen maar rondjes in uw tuin vliegen, hoeft u niet te melden. Vermoed u dat er een nest zit in de dakrand of spouwmuur? Of heeft u informatie over vleermuizen in gebouwen? En woont u in Wijchen of Alverna? Geef dan de informatie door aan de gemeente Wijchen. Dit kan via de MijnGemeente app of u kunt online een melding doen.

Geef in ieder geval door: straat, huisnummer en als u dat weet het aantal vleermuizen in het huis. Hiermee helpt u de beschermde diersoorten. De gemeente neemt de gegevens mee in het soortenmanagementplan.

Wilt u meer weten over vleermuizen?

Op de websites van Vleermuizen in Nederland (Deze link gaat naar een externe website) en Zoogdiervereniging (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie

Soort managementplan

Woningcorporatie Talis en gemeente Wijchen maken zich sterk voor de bescherming van de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis. Dit doen ze door het maken van een soortenmanagementplan voor Wijchen en Alverna. Het in kaart brengen van soorten.

Door het plan weten we waar de beschermde dieren zitten. En waar extra verblijfplaatsen of nesten nodig zijn. Voor het soortenmanagementplan is eerst onderzoek nodig. U kunt hierbij helpen. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie over plekken waar de dieren zitten. Zo kunnen we de dieren de juiste bescherming geven. Dat onderzoek doet een ecologisch adviesbureau in de bebouwde kom van Wijchen en Alverna. Het adviesbureau bekijkt overdag en soms ’s avonds en ’s nachts de voorkant van huizen en gebouwen. Ze kijken dan of er nesten of bijvoorbeeld vleermuizen zijn.

Informatie doorgeven over soorten

Heeft u nesten van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw in uw woning? Of heeft u informatie over vleermuizen in gebouwen? En woont u in Wijchen of Alverna? Geef dan de informatie door aan ons. Dit kan via de MijnGemeente-app of u kunt online een melding doen. Geef in ieder geval door: straat en huisnummer, aantal nesten van de huismus, gierzwaluw of huiszwaluw of het aantal vleermuizen in het huis. Hiermee helpt u de beschermde diersoorten. Wij nemen de gegevens mee in het soortenmanagementplan.

Minder los onderzoek nodig bij verbouwen, slopen of isoleren

Nu is het verplicht om uitgebreid te onderzoeken of een verblijfplaats van een beschermd dier tijdens een verbouwing of sloop in de knel komt. Door het soortenmanagementplan weten we waar beschermde dieren in Wijchen en Alverna zijn. En dat er altijd voldoende nest- en verblijfplaatsen voor deze soorten in Wijchen en Alverna blijven. Vóór de start van de werkzaamheden is bekend waar we met nesten en verblijfplaatsen rekening moeten houden. Zo gaan verbouwingen of bouwprojecten sneller door. En krijgen woningcorporatie Talis, inwoners en ondernemers sneller een vergunning. Samen zorgen we zo voor het voortbestaan van de beschermde dieren.