Lees pagina voor

Vogels en dieren in en om uw huis

Niet alleen natuurgebieden zijn geschikt voor dieren en planten. Ook in uw eigen tuin of op uw balkon kunt u bijdragen aan de natuur. 

Met de juiste beplanting en onderhoud lokt u dieren naar de tuin. Kleine dingen maken een groot verschil. Samen maken we Wijchen nog mooier en fijner voor dieren en planten. Op de website van IVN natuur educatie (Deze link gaat naar een externe website) vind je meer informatie én inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Egels

Egels kunnen wel een helpende hand gebruiken. De dieren leven steeds vaker in stedelijke gebieden. Daar hebben ze het zwaar door alle obstakels en verstening. Daarom is het belangrijk dat uw tuin een fijne plek is voor egels. Door schuttingen die op de grond staan, kunnen egels niet in uw tuin komen. In de plaats van een schutting kunt u ook een heg plaatsen. Of u kunt een opening maken in de schutting, waar de egel doorheen kan kruipen. Een gat van 13 x13 centimeter is al groot genoeg.

Bijen, vlinders en andere insecten

Bijen, vlinders en andere insecten zijn belangrijk voor de natuur. Zij zorgen ervoor dat planten, bloemen en bomen kunnen voortplanten. Zij bevruchten de bloesem door van bloem naar bloem te vliegen. Insecten leven van het sap van de bloem: nectar.

Het gaat niet goed met de insecten in de wereld en in Nederland. Maar u kunt een handje helpen. Door in uw tuin of op uw balkon veel bloeiende planten, struiken of bomen te planten. De bloemen moeten niet ‘gevuld’ zijn met blaadjes, zodat de bij gemakkelijk in de bloem kan. Hierdoor zorgt u ervoor dat de insecten kunnen drinken van de nectar. Zo blijven zij in leven.

Salamanders, kikkers en andere amfibieën

Salamanders, kikkers en andere amfibieën kunt u helpen in uw tuin. Door een vijver aan te leggen, lokt u amfibieën uw tuin in. Niet alleen salamanders en kikkers helpt u hiermee. Ook padden, waterjuffers en libellen. Ook kunt u waterplanten en moerasplanten neerzetten. Dit zijn vaak planten die erg mooi bloeien, zoals de waterlelie. En ook insecten halen eten van de planten.

Soort managementplan, het in kaart brengen van soorten

Woningcorporatie Talis en gemeente Wijchen maken zich sterk voor de bescherming van de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuis. Dit doen ze door het maken van een soortenmanagementplan voor Wijchen en Alverna.

Het plan zorgt ervoor dat we weten waar de beschermde dieren verblijven.

En waar extra verblijfplaatsen of nesten nodig zijn. Voor het soortenmanagementplan is eerst onderzoek nodig. U kunt hierbij helpen.

Om de beschermde dieren de juiste bescherming te geven, verzamelt de gemeente Wijchen zoveel mogelijk informatie over de dieren. Dat onderzoek doet een ecologisch adviesbureau in de bebouwde kom van Wijchen en Alverna. Het adviesbureau bekijkt overdag en soms ’s avonds en ’s nachts de gevels van huizen en gebouwen. Ze kijken dan of er nesten of bijvoorbeeld vleermuizen zijn.

Heeft u nesten van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw in uw woning?

Of heeft u informatie over vleermuizen in gebouwen? En woont u in Wijchen of Alverna? Geef dan de informatie door aan de gemeente Wijchen. Dit kan via de MijnGemeente-app of via www.wijchen.nl/meldingdoen. Geef in ieder geval door: straat en huisnummer, aantal nesten van de huismus, gierzwaluw of huiszwaluw of het aantal vleermuizen in het huis. Hiermee helpt u de beschermde diersoorten. De gemeente Wijchen neemt de gegevens mee in het soortenmanagementplan.

Minder los onderzoek nodig bij verbouwen, slopen of isoleren

Nu is het verplicht om uitvoerig te onderzoeken of een verblijfplaats van een beschermd dier tijdens een verbouwing of sloop in de knel komt. Door het soortenmanagementplan zorgt de gemeente Wijchen ervoor dat duidelijk is waar beschermde dieren in Wijchen en Alverna verblijven. En dat er altijd voldoende nest- en verblijfplaatsen voor deze soorten in Wijchen en Alverna blijven. Vóór de start van de werkzaamheden is namelijk bekend waar met nesten en verblijfplaatsen rekening gehouden moet worden. Hierdoor gaan verbouwingen of bouwprojecten sneller door. En krijgen woningcorporatie Talis, inwoners en ondernemers sneller een vergunning: “Samen zorgen we zo voor het voortbestaan van de beschermde dieren.”

Tel de dieren in uw tuin of op uw balkon

Helpt u de verschillende natuurorganisaties? Doe mee aan de telmomenten! U kunt diersoorten tellen in uw tuin of op uw balkon.

Nationale zaaidag

Helpt u de bijen en andere insecten? De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen mensen op om te gaan zaaien. Op die manier zorgen we samen voor genoeg voedsel voor de bijen en andere insecten. De nationale zaaidag is op 22 april.