Lees pagina voor

Vrijwilligersgroepen natuur

Er zijn verschillende vrijwilligersgroepen actief in de natuur van de gemeente Wijchen. Zij zorgen samen voor de natuur in de gemeente. Met bijvoorbeeld vogeltellingen of snoeiwerkzaamheden.

Staat uw vrijwilligersgroep er niet bij? Mail ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: gemeente@wijchen.nl.

Patrijzenwerkgroep Maas en Waal

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn twee soorten boerenlandvogel-werkgroepen:

Meer informatie vindt u op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Deze link gaat naar een externe website).

Stichting Maasheggen Balgoy

De Stichting Maasheggen Balgoy zet zich in voor de karakteristieke (vlecht)heggen rondom Balgoij. Op de website van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Vereniging Natuur Wijchen

De Vereniging Natuur Wijchen is een groep vrijwilligers die zich inzet voor ontwikkeling, behoud en versterking van die prachtige natuur en de waardevolle landschapselementen. Er zijn veel verschillende activiteiten waar u zich bij kunt aansluiten:

Op de website van de vereniging Natuur Wijchen (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen

De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken (VWG) (Deze link gaat naar een externe website) heeft als doel het verbeteren van de kennis over vogels die in de omgeving voorkomen. En het beschermen van deze vogels en hun leefgebied. De VWG heeft verschillende activiteiten:

Op de website van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

IVN Maas en Waal en Rijk van Nijmegen

De afdeling IVN Maas en Waal (Deze link gaat naar een externe website) heeft verschillende werkgroepen:

Op de website van IVN Maas en Waal (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

De afdeling IVN Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website) heeft verschillende werkgroepen:

Op de website van IVN Rijk van Nijmegen (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal

Vereniging Streekbeheer Rijk Maas en Waal is een agrarische natuurvereniging die zich inzet om de natuur en landschapswaarden te behouden en versterken.

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: info@streekbeheer.nl

Vrijwilligersgroep Liendense Waard

De vrijwilligersgroep Liendense Waard zet zich in om de natuur in de Liendense Waard te onderhouden en behouden.

Op de website van de Liendense Waard (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Werkgroep Kapelberg Bergharen

De werkgroep Kapelberg zet zich in om dit bijzondere punt in het Land van Maas en Waal te onderhouden.

Op de website van de Kapelberg Bergharen (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie.

Help mee met de veldinventarisaties

Komende jaren gaan we ecologisch bermbeheer toepassen op verschillende plekken in de gemeente. We maaien minder en maaien op andere momenten. Hierdoor gaan steeds meer soorten planten groeien en bloeien in de bermen. Wat ook goed is voor de insecten zoals vlinders en bijen. Om te weten of de nieuwe beheermethode werkt gaan we de bermen goed in de gaten houden. Het hele jaar door gaan we kijken welke planten groeien en bloeien in de bermen. Dit noemen we veldinventarisaties. U kunt hieraan meedoen als vrijwilliger.

Hoe werkt het?

Als vrijwilliger krijgt u uitleg over hoe een veldinventarisatie gaat. Ook krijgt u informatie over wanneer en waar u aan de slag kunt.
Wilt u meehelpen met het monitoren van bermen? Op de website van Floron: Mijn berm bloeit! (Deze link gaat naar een externe website) Daar staat een stappenplan, uitlegvideo’s en veelgestelde vragen. Ook kunt u zich daar aanmelden.

Komt u er niet uit? Mail ons gerust met vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: gemeente@wijchen.nl