Lees pagina voor

Vrijwilligersverzekering

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Met de verzekering wil de gemeente Wijchen (aankomende) vrijwilligers stimuleren en vrijwilligersorganisaties ondersteunen. De verzekering zorgt voor vermindering van kosten (door het vergoeden van eventuele schade), ergernis en administratieve rompslomp bij vrijwilligersorganisaties. Bovendien zijn de organisaties ingedekt tegen een aantal risico's.

Wat is verzekerd?

Wij hebben gekozen voor een uitgebreide dekking. Onder deze dekking vallen aansprakelijkheid, ongevallen en persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid rechtspersonen, rechtsbijstand voor vrijwilligers en bestuurlijke aansprakelijkheid.

Alle Wijchense vrijwilligers zijn gedekt door deze verzekering.
Ook de vrijwilliger uit een andere gemeente die vrijwilligerswerk verricht in de Gemeente Wijchen is verzekerd. De verzekering geldt ook voor mantelzorgers.

Uitgesloten zijn

Vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en maatschappelijke stages.
Betaalde krachten binnen een vrijwilligersorganisatie vallen ook buiten deze verzekering.

Wanneer bent u vrijwilliger?

Een vrijwilliger volgens deze verzekering is: iedere vrijwilliger die in de gemeente Wijchen woont en die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat een maatschappelijk belang wordt gediend. Ook de vrijwilliger uit een andere gemeente die vrijwilligerswerk verricht ín de gemeente Wijchen is verzekerd.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. U bent automatisch verzekerd.

Heeft u schade? Stuur dan een e-mail met de melding van de schade.  Het bedrijf waar de gemeente bij verzekerd is neemt de schade direct in behandeling of stuurt u een schadeformulier toe.