Lees pagina voor

Werkgroepen en commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies of werkgroepen.

Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig. De burgemeester is de voorzitter van het presidium. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium vergadert elke maand.

Samenstelling presidium

De samenstelling van het presidium is te vinden via deze link (Deze link gaat naar een externe website).

Auditcommissie

De gemeenteraad heeft een gemeentelijke auditcommissie ingesteld. Deze commissie helpt de raad bij zijn financiële taken en verantwoordelijkheden. De commissie geeft de raad advies en is het aanspreekpunt voor de accountant. De auditcommissie bestaat uit raadsleden en een aantal adviseurs. 

De auditcommissie werkt op basis van de Verordening op de auditcommissie (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekterm auditcommissie* in).

Leden auditcommissie

De samenstelling van de commissie is te vinden via deze link (Deze link gaat naar een externe website).

Adviseurs auditcommissie:

Werkgroep inwonersparticipatie

Deze werkgroep bereidt voorstellen voor om de inwoners van Wijchen meer bij het beleid te betrekken.

Samenstelling werkgroep

De samenstelling van de werkgroep is te vinden via deze link (Deze link gaat naar een externe website).