Handhavers hebben soms te maken met onveilige situaties. Bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor handhavers en de mensen die in de buurt zijn. Daarom draagt een deel van de Drutense en Wijchense handhavers een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform.

Veiligheidsgevoel vergroten en agressie/geweld verminderen

We vinden de veiligheid van de handhavers belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten vermindert.

Werkwijze bodycams

  • De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert geluid, maar de beelden slaan we niet op
  • De handhaver start alleen de opname in situaties die uit de hand (dreigen te) lopen.
  • Hij/zij waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname.
  • De bodycam staat wel altijd op stand-by. Zodra de handhaver op de opnameknop van de bodycam drukt, worden de beelden opgeslagen. Ook de beelden, inclusief 30 seconden tot 2 minuten voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Op deze manier leggen we ook de aanleiding vast. Als de handhaver het filmen stopt, loopt de opname nog 30 seconden tot 2 minuten door.

Bezwaar tegen filmen

Handhavers zetten de camera niet uit als iemand bezwaar maakt tegen het filmen. Bezwaar maken kan alleen achteraf.

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden worden  zijn op de bodycam zelf versleuteld beveiligd. De beelden zijn onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden opgeslagen op een beveiligde server.

De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de opnames langer te bewaren. We mogen de opnames alleen gebruiken bij een aangifte of klacht en door de handhavers om van te leren. Het Openbaar Ministerie mag de opnames opvragen voor strafrechtelijk onderzoek.

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames die van u zijn gemaakt ,waar u op staat, komen bekijken.

Ik wil mijn bodycambeelden bekijken