Lees pagina voor

Woonvisie

Hoe willen Wijchenaren wonen in hun wijk of dorp, zodat men zich thuis voelt? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Wijchen in de toekomst?

De gemeentelijke woonvisie Thuis in Wijchen (PDF, 22.3 MB) zet de koers uit naar deze toekomst. De visie is samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen ontstaan. En gebaseerd op wat zij verstaan onder goed wonen in de gemeente Wijchen, namelijk het thuisgevoel.