Lees pagina voor

Woonvoorzieningen

Kunt u niet meer normaal uw woning gebruiken? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Wij vragen u om eerst te onderzoeken of u het probleem zelf op kunt lossen. Bijvoorbeeld door een drempelhulp aan te schaffen of een tweede trapleuning te plaatsen. Kunt u zelf geen oplossing vinden voor het woonprobleem? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Zij kijken samen met u naar een oplossing.

Verhuizen

Gaat uw gezondheid achteruit en kunt u niet meer in uw huis blijven wonen? Is verhuizen de beste oplossing voor u? Misschien kunt u dan een verhuiskostenvergoeding krijgen. Neem dan contact op met het Sociaal Team.

Bewoners van Wlz-instellingen

Woont u in een instelling en ontvangt u de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Aanpassingen en allergie

Soms kunt u ook een vergoeding krijgen voor aanpassingen voor een ernstige allergie. Bijvoorbeeld voor het vervangen van het tapijt als u of uw kind allergisch is. Neem contact op met het Sociaal Team om te kijken welke mogelijkheden er zijn.