Lees pagina voor

Zilveren Draagspeld

De Zilveren Draagspeld reikt de burgemeester uit aan personen die zich op een uitzonderlijke manier voor (een deel van) Wijchen inzetten. Of die een bijzondere prestatie hebben geleverd. De ontvanger van de draagspeld hoeft zelf niet in onze gemeente te wonen.

Wilt u iemand voordragen?

U kunt iemand voordragen als u zelf inwoner van Wijchen bent. U moet een aanvraagformulier invullen met informatie over de vrijwilligersactiviteiten. En in een brief uitvoerig de activiteiten en de betekenis voor Wijchen beschrijven.

Beoordeling en uitreiking

De beoordeling ligt bij het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester reikt de Zilveren Draagspeld uit tijdens een openbare bijeenkomst. Meestal gebeurt dit tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Meer informatie

Ontvangt u graag het aanvraagformulier of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met Sandra Langeslag. U kunt een mail sturen naar kabinetszaken@wijchen.nl of bellen naar 088 432 71 10.