U heeft een Alcoholwetvergunning nodig als u alcoholische drank wilt schenken ter plaatse.

Denk hierbij aan een:

 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • cafetaria en snackbar indien voor gebruik ter plaatse

Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een Alcoholwetvergunning nodig. 

U heeft géén Alcoholwetvergunning nodig als u alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn.

Denk hierbij aan:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten
 • snackbar/cafetaria (indien niet ter plaatse genuttigd).

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob?

www.ondernemersplein.nl

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

Neemt u hiervoor contact op met het Team APV via apv@wijchen.nl of via telefoonnummer 088-4327000

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit melden via apv@wijchen.nl

Wat moet ik betalen?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden, de zogenoemde leges.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Alcoholwetvergunning in 2021 voor een:

 • Commerciële inrichting: € 486,60
 • Een commerciële inrichting zijnde een slijtersbedrijf: € 260,30
 • Paracommerciële inrichting: € 324,40

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 73,85. Als een ontheffing artikel 35 Alcoholwet wordt aangevraagd in combinatie met een melding klein evenement dan bedraagt het tarief € 37,00.

Voor een verzoek tot wijziging van een Alcoholwet bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 73,85.

Hoelang duurt het?

Wij beoordelen uw aanvraag en indien nodig vragen wij om aanvullende informatie. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Wat heb ik nodig?

 • Volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier (model A of B) inclusief de verklaring(en) van de leidinggevende.
 • Een ingevuld vragenformulier Bibob incl. bijlagen. 
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) en/of bestuurders/ondernemers.
 • Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Arbeidsovereenkomst(en) voor zover in loondienst.
 • Huur-, of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
 • Een plattegrond van het horecabedrijf inclusief terras.
 • Informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting.
 • Kopie van het bestuursreglement (alleen voor paracommerciële instellingen).
 • Lijst met barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd (alleen voor paracommerciële instellingen).

De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

Handig om te weten

Met een Alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • De leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden andere voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • De barvrijwilligers hebben de "Instructie Verantwoord Alcohol schenken" (IVA) gevolgd. 
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.