Lees pagina voor

Bijstand, doorgeven wijziging

De gemeente bekijkt regelmatig of u nog steeds recht hebt op uw bijstandsuitkering.

Wat moet u doen?

1. Wijzigingsformulier

Is er een wijziging in uw situatie? Bijvoorbeeld een verhuizing of iemand die bij u in komt wonen, een opleiding, inkomen of vermogen. Dan moet u dit wijzigingsformulier invullen en op tijd opsturen.

Let op: Ontvangt u nog een andere uitkering, zoals de WIA/WAJONG/AOW/WW? Verandert deze in hoogte? Geef dit ook aan ons door.

Voeg de bewijsstukken toe, die horen bij de wijziging die u doorgeeft. Zoals een arbeidsovereenkomst, salarisstrook, huurcontract, bewijs einde/start opleiding, aankoop bon auto of andere waardepapieren.

2. Inkomsten uit arbeid: werkformulier

U moet het werkformulier (was eerst inlichtingenformulier/inkomstenbriefje) goed doorlezen. Vul daarna het formulier in met een zwarte of blauwe pen. Vergeet niet het formulier te ondertekenen.

Vult u elke maand uw werkformulier op tijd in? Dan krijgt u ook op tijd uw uitkering op uw rekening gestort. Heeft u het werkformulier verkeerd ingevuld of te laat gestuurd? Dan ontvangt u de uitkering pas later. Elk jaar ontvangt u van ons een lijstje. Hierop staan de data waarop u uw werkformulier moet inleveren. 

Betaald werk gevonden? Tóch uw werkformulier insturen!

Heeft u een betaalde baan gevonden? Dan ontvangt u de uitkering tot de dag waarop u gaat werken. Het blijft dus belangrijk om het laatste werkformulier goed in te vullen. Wij verwerken de gegevens tot aan de datum dat u gaat werken.

Wanneer ontvangt u een nieuw werkformulier?

Aan het eind van de maand ontvangt u het werkformulier over die maand. Heeft u het werkformulier later ingestuurd? Dan ontvangt u het nieuwe formulier ook later. Heeft u geen nieuw formulier ontvangen? Neem dan contact op met de klantmanager.

Hoe mag u uw werkformulier inleveren?

U mag het formulier afgeven bij de gemeente of opsturen. Voor het toesturen heeft u een antwoordenvelop ontvangen.