Lees pagina voor

Boom kappen

Het kappen van bomen en bossen is aan regels gebonden. U heeft een kapvergunning nodig in de volgende gevallen:

Valt uw boom/ bos niet onder de lijst met waardevolle bomen of onder de Wet natuurbescherming, dan is deze kapvergunningsvrij.

Wat moet u doen?

  1. om wat voor soort boom het gaat
  2. waar de boom staat
  3. of het om een of meerdere bomen gaat
  4. hoe u het kappen aan wilt pakken
  5. waarom u de boom wilt kappen

Wat kost het?

Kosten kappen bomen
Hoeveel kappen Kosten
2.3.10.1. voor het kappen van maximaal 10 bomen € 112,60
2.3.10.2. voor het kappen van 11 bomen of meer € 140,15

Hoelang duurt het?

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

De regels met betrekking tot het kappen van bomen zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (zoek op postcode en als zoekwoord algemene plaatselijke verordening). Hierin vindt u onder andere dat u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een vergunning nodig hebt.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de boom:

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vragen?

De medewerkers van het team vergunningverlening zijn voor vragen en voor het maken van een afspraak bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 70 00.

U kunt hen het beste bereiken:

U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen.