Lees pagina voor

Compliment of klacht sociaal team of zorg

Graag horen wij wat uw ervaringen met het sociaal team zijn. Bent u goed geholpen? Of bent u niet tevreden? Met uw ervaringen kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Tevreden?

Bent u goed geholpen door het sociaal team? Dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we wat u belangrijk vindt. Op onze pagina contact vindt u de mogelijkheden om uw reactie te geven.

Ontevreden?

Voelt u zich niet goed behandeld door de medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Wijchen.

Heeft u van de gemeente een beschikking ontvangen en bent u het niet eens met de toegekende hulp of ondersteuning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking. Meer informatie over bezwaar vindt u op de pagina bezwaar maken op de website van de gemeente Wijchen.

Voelt u zich gediscrimineerd? Meld dit bij Vizier (Deze link gaat naar een externe website)

Klacht over zorgaanbieder?