Lees pagina voor

Compliment of klacht Sociaal Team of zorg

Graag horen wij wat uw ervaringen met het Sociaal Team zijn. Bent u goed geholpen? Of bent u niet tevreden? Met uw ervaringen kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Tevreden?

Bent u goed geholpen door het Sociaal Team? Dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we wat u belangrijk vindt. Op onze pagina contact vindt u de mogelijkheden om uw reactie te geven.

Ontevreden?

Voelt u zich niet goed behandeld door de medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente Wijchen.

Heeft u van de gemeente een beslissing (besluit) ontvangen en bent u het niet eens met de toegekende of geweigerde hulp of ondersteuning? Neemt u dan eerst contact op met het Sociaal Team. Zij nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen?Meer informatie over bezwaar vindt u op de pagina bezwaar maken op de website van de gemeente Wijchen.

Voelt u zich gediscrimineerd? Meld dit bij Vizier (Deze link gaat naar een externe website)

Klacht over zorgaanbieder?