Lees pagina voor

Kinderopvang en peuteropvang

In onze gemeente zijn verschillende vormen van kinderopvang. Denk aan het kinderdagverblijf, peuteropvang (peuterspeelzaal), de buitenschoolse opvang, of gastouderopvang. Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden? Neem contact op met de kinderopvangorganisatie. Alle locaties staan in het Landelijk Register Kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website) en voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD staan erbij.

Vergoeding

De Belastingdienst vergoedt soms een deel van de kosten van kinderopvang. Lees de voorwaarden op de website van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website)

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en u wilt uw peuter wel naar de peuteropvang brengen? De gemeente geeft De Eerste Stap subsidie om peuteropvang en voorschoolse educatie aan te bieden, ook voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. U betaalt dan voor 2 dagdelen per week een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Kijk voor meer informatie over de peuteropvang op de website van De Eerste Stap (Deze link gaat naar een externe website).

Kinderopvang beginnen?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau starten? Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen bij de gemeente. Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau.

Heeft u een locatie gevonden?

Kijk of uw activiteiten passen binnen het omgevingsplan. Controleer of de locatie voldoet aan de eisen voor kinderopvangvoorzieningen en aan de landelijke voorschriften voor brandveiligheid in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Gaat u verbouwen? Dan moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning aanvragen.

Daarna schrijf uzelf in bij het Personenregister Kinderopvang. En u dient een aanvraag tot exploitatie in bij de gemeente. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website). Denkt u eraan om alle bijlagen zoals genoemd in het formulier mee te sturen? De gemeente kan uw aanvraag namelijk pas in behandeling nemen als de aanvraag compleet is. U kunt uw aanvraag online insturen.

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan uw gemeente. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website).

Wat kost het?

Kosten starten kinderopvang
Soort kinderopvang Kosten
Vergunning voor gastouderbureau, kinderdagverblijf of een bso. € 1.148,95
Aanvraag nieuwe gastouderopvang op nieuwe locatie € 602,60

Gereduceerde tarieven gastouderopvang

In onderstaande gevallen geldt een gereduceerd tarief van € 493,30:

Inspectie

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, voert de GGD Gelderland-Zuid een inspectie uit. Als u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, geeft de gemeente toestemming en neemt uw kindercentrum op in het LRK. Dit duurt, van aanmelding tot registratie, maximaal 10 weken.

Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRK) kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.