Lees pagina voor

Opvanglocatie Oude Klapstraat

​Sinds mei 2022 vangen we in Wijchen Oekraïense vluchtelingen op in ons oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan. Dit gebouw slopen wij volgend jaar om ruimte te maken voor woningbouw (project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Deze link gaat naar een externe website)). Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Dit is het grasveld tussen De Schakel en de parkeerplaats aan de Oude Klapstraat geworden. Hier plaatsen we flex-woningen.

Tijdelijk gebouw

Het grasveld aan de Oude Klapstraat is een ontwikkellocatie in eigendom van de gemeente. Het maakt onderdeel uit van de plannen voor de herontwikkeling van de westflank van het centrum. Hier plaatsen we een tijdelijk gebouw met appartementen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 13 september besloten. Dit gebouw blijft vijf jaar staan. Dit kan verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Na 2 jaar ruimte voor starters en jongeren

Bij het zoeken naar een nieuwe plek hebben we direct gekeken naar mogelijkheden om de opvanglocatie uiteindelijk ook in te zetten voor onze starters en jongeren. Door subsidies van de Rijksoverheid, kunnen we dit nu realiseren aan de Oude Klapstraat. De eerste 2 jaar vangen we hier vluchtelingen uit Oekraïne op. Daarna willen we het beschikbaar stellen aan starters op de woningmarkt en jongeren. Als de situatie met de vluchtelingen uit Oekraïne dat toelaat.

Hoeveel mensen komen er?

Er komt een gebouw met 81 appartementen die ruimte geven aan ongeveer 180 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast komen er een paar gemeenschappelijke ruimtes. 

Hoe komt het gebouw er uit te zien?

Het gebouw krijgt een kwalitatieve, duurzame uitstraling. De voorlopige ontwerpen vindt u onderaan deze pagina. Bij de verdere uitwerking kunnen deze op punten nog worden aangepast.

Wanneer komen de eerste bewoners?

We doen ons best om de locatie klaar te hebben op 1 maart 2023. Deze planning is ambitieus. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren. Wilt u op de hoogte blijven? Geef dan uw e-mailadres door via oudeklapstraat@wijchen.nl. Als er nieuws is, sturen wij u een informatiemail.

Meedenken?

We gaan graag met u in overleg over de verdere invulling. Tijdens de informatieavond op 21 september gaven omwonenden aan dat zij graag mee willen denken over de groeninrichting en de verkeerssituatie. U kunt zich hiervoor aanmelden via oudeklapstraat@wijchen.nl.

Voorlopig ontwerp