Lees pagina voor

Opvanglocatie Oude Klapstraat

​Sinds mei 2022 vangen we in Wijchen Oekraïense vluchtelingen op in ons oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan. Dit gebouw slopen wij volgend jaar om ruimte te maken voor woningbouw (project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Deze link gaat naar een externe website)). Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Dit is het grasveld tussen De Schakel en de parkeerplaats aan de Oude Klapstraat geworden. Hier plaatsen we flex-woningen.

Tijdelijk gebouw

Het grasveld aan de Oude Klapstraat is een ontwikkellocatie in eigendom van de gemeente. Het maakt onderdeel uit van de plannen voor de herontwikkeling van de westflank van het centrum. Hier plaatsen we een tijdelijk gebouw met appartementen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 13 september besloten. Dit gebouw blijft vijf jaar staan. Dit kan verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Na 2 jaar ruimte voor starters en jongeren

Bij het zoeken naar een nieuwe plek hebben we direct gekeken naar mogelijkheden om de opvanglocatie uiteindelijk ook in te zetten voor onze starters en jongeren. Door subsidies van de Rijksoverheid, kunnen we dit nu realiseren aan de Oude Klapstraat. De eerste 2 jaar vangen we hier vluchtelingen uit Oekraïne op. Daarna willen we het beschikbaar stellen aan starters op de woningmarkt en jongeren. Als de situatie met de vluchtelingen uit Oekraïne dat toelaat.

Hoeveel mensen komen er?

Er komt een gebouw met 81 appartementen die ruimte geven aan ongeveer 180 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast komen er een paar gemeenschappelijke ruimtes. 

Hoe komt het gebouw er uit te zien?

Het gebouw krijgt een kwalitatieve, duurzame uitstraling. De voorlopige ontwerpen vindt u onderaan deze pagina. Bij de verdere uitwerking kunnen deze op punten nog worden aangepast.

Wat is de planning?

In grote lijnen ziet de planning er zo uit:

Planning
Wat? Wanneer?
Start voorbereidende onderzoeken op locatie oktober 2022
Werkgroep over groeninrichting en verkeerssituatie december 2022/ januari 2023
Informatieavond over werkzaamheden en bouw december 2022/ januari 2023
Verhuizing vluchtelingen naar Oude Klapstraat na de zomer 2023

Wilt u op de hoogte blijven? Geef dan uw e-mailadres door via oudeklapstraat@wijchen.nl. Als er nieuws is, sturen wij u een informatiemail.

Meedenken?

We gaan graag met u in overleg over de verdere invulling. Tijdens de informatieavond op 21 september gaven omwonenden aan dat zij graag mee willen denken over de groeninrichting en de verkeerssituatie. U kunt zich hiervoor aanmelden via oudeklapstraat@wijchen.nl.

Voorlopig ontwerp

Onderzoeken en werkzaamheden

Archeologische werkzaamheden

Op maandag 28 november starten de archeologen van bureau VUhbs met een archeologische opgraving. Een archeologische opgraving is een onderzoek in de grond naar sporen van het verleden. Dit laten wij doen om meer te leren over de geschiedenis van Wijchen.
Er is al eerder archeologisch onderzoek in de directe omgeving gedaan. Daarbij zijn vooral archeologische sporen en vondsten uit de middeleeuwen (ongeveer 900-1300 na Christus) gevonden. Ook op deze plek verwachten de archeologen nu de sporen van middeleeuwse huizen en leven te vinden. Het is ook goed mogelijk dat ze ook nog oudere resten vinden. Het archeologisch onderzoek duurt ongeveer twee weken.