Lees pagina voor

Opvanglocatie Oude Klapstraat

​Sinds mei 2022 vangen we in Wijchen Oekraïense vluchtelingen op in ons oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan. Dit gebouw slopen wij dit jaar om ruimte te maken voor woningbouw (project Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Deze link gaat naar een externe website)). Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe plek. Dit is het grasveld tussen De Schakel en de parkeerplaats aan de Oude Klapstraat geworden. Hier plaatsen we flexwoningen.

Tijdelijk gebouw

Het grasveld aan de Oude Klapstraat is een ontwikkellocatie in eigendom van de gemeente. Het maakt onderdeel uit van de plannen voor de herontwikkeling van de westflank van het centrum. Hier plaatsen we een tijdelijk gebouw met appartementen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 13 september 2022 besloten. Dit gebouw blijft vijf jaar staan. Dit kan verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Na 2 jaar ruimte voor starters en jongeren

Bij het zoeken naar een nieuwe plek hebben we direct gekeken naar mogelijkheden om de opvanglocatie uiteindelijk ook in te zetten voor onze starters en jongeren. Door subsidies van de Rijksoverheid, kunnen we dit nu realiseren aan de Oude Klapstraat. De eerste 2 jaar vangen we hier vluchtelingen uit Oekraïne op. Daarna willen we het beschikbaar stellen aan starters op de woningmarkt en jongeren. Als de situatie met de vluchtelingen uit Oekraïne dat toelaat.

Hoeveel mensen komen er?

Er komt een gebouw met 81 appartementen die ruimte geven aan ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast komen er een paar gemeenschappelijke ruimtes.

Hoe komt het gebouw er uit te zien?

Het gebouw krijgt een kwalitatieve, duurzame uitstraling. De voorlopige ontwerpen vindt u onderaan deze pagina. Bij de verdere uitwerking kunnen deze op punten nog worden aangepast.

Wat is de planning?

De verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen naar de Oude Klapstraat staat gepland eind van de zomer van dit jaar.

Eerste flexwoningen geplaatst

Onder toeziend oog van wethouder Gerrits en aannemer Damsteegt kwamen op donderdag 13 april de eerste flexwoningen aan op het bouwterrein aan de Oude Klapstraat. Deze werden met een grote kraan van vrachtwagens gehesen en op de plek gezet. Er komt hier een gebouw met 81 appartementen die ruimte geven aan ongeveer 200 Oekraïense vluchtelingen.

Foto's: Henk Hulshof

Aantal Oekraïense vluchtelingen

In september vorig jaar lieten we u weten dat de 180 Oekraïense vluchtelingen die momenteel verblijven in het oude gemeentehuis gaan verhuizen naar de Oude Klapstraat. Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er een landelijke opgave om extra opvangplekken te creëren. We hebben daarom ook in Wijchen bekeken wat we extra kunnen doen. We maken 20 extra opvangplekken gereed in het oude gemeentehuis. Deze 20 extra mensen verhuizen in de zomer ook mee naar de Oude Klapstraat. Dit past binnen het gebouw zoals dat al gepland was. Er verandert dus niks aan de ontwerpen. Ook de kamers blijven even groot. Door een efficiëntere indeling kunnen we hier 200 mensen opvangen.

Voorlopig ontwerp Oude Klapstraat

Afsluiting deel parkeerterrein Oude Klapstraat

Het parkeerterrein aan de Oude Klapstraat in Wijchen wordt tijdelijk deels afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden. Zodra het parkeerterrein niet meer nodig is voor bouwwerkzaamheden, komt het zo snel mogelijk weer beschikbaar.

Wilt u het centrum bezoeken? Parkeer uw auto dan op één van de andere parkeerterreinen in de buurt van het centrum. Denk bijvoorbeeld aan de Parkeergarage Oostflank of aan de parkeergarage bij het station.

Start bouwwerkzaamheden Oude Klapstraat

De aannemer heeft het bouwterrein in week 7 ingericht. In week 8 is de aannemer begonnen met de bouw. Het plaatsen van de eerste woonunits staat gepland vanaf begin april. De oplevering van het project is eind augustus 2023.

Groen en verkeer

Een aantal omwonenden heeft aangegeven graag mee te willen denken over de groene inpassing van de flexwoningen, en de verkeerssituatie. De werkgroep is hiervoor op 21 maart voor het eerst bij elkaar gekomen. De gemeente onderzoekt momenteel een aantal zaken die besproken zijn. De volgende bijeenkomst vindt in april plaats.