Lees pagina voor

Nieuwbouw gemeente Wijchen

Het woningtekort in gemeente Wijchen is groot. Vooral voor betaalbare woningen. En woningen voor starters en senioren, koop- en huur. Daarom bouwen we de aankomende jaren 3.000 nieuwe woningen in de gemeente.

Op deze pagina leest u meer over de ontwikkeling van de grootste nieuwbouwplannen. En waar u terecht kunt voor meer informatie over al deze plannen.

Huurlingsedam

Huurlingsedam is een nieuwe woonwijk in Wijchen dichtbij het centrum en het Wijchens Meer. In deze wijk staan verschillende typen woningen door elkaar. Hierdoor voelt deze woonwijk aan als een dorp in een dorp.

Waar staan we nu?

Er zijn al 650 huizen gerealiseerd in fase 1 en 2. Fase 3 (250 huizen) en 4 (220 huizen) zijn in aanbouw.

Meer informatie vindt u op de website van de Huurlingsedam (Deze link gaat naar een externe website)

Tussen Kasteel en Wijchens Meer (TKWM)

Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen de 2 parels van Wijchen: Kasteel Wijchen en het Wijchens Meer. We zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. Er komen 174 nieuwe woningen in dit gebied.

Waar staan we nu?

Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. De verwachting is dat rond de zomer van 2024 het plan voor fase 1 definitief wordt. Daarna worden de vergunningen aangevraagd. De woningen van De Burcht (fase 1) gaan dan eind 2024 in de verkoop.

Meer informatie vindt u op de website Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Deze link gaat naar een externe website)

Wijchen-West

Gelegen tegen de landerijen van de Vormerse hoeve verrijst hier vanaf 2025 een veelzijdige wijk met mooie waterpartijen en groen, nieuwe woonvormen, duurzame verwarming, een snelfietsverbinding, fietscrossbaan en deelauto’s. Er komen 1.300 nieuwe woningen voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Een groot deel van de woningen valt in het betaalbare segment. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het bouwen van flex-woningen binnen dit plan.

Waar staan we nu?

We verwachten in 2025 te starten met de bouw van de woningen.

Meer informatie vindt u op de website Nieuwbouwproject Wijchen-West (Deze link gaat naar een externe website)

Kraanvogel

Ten noorden van het spoor in Wijchen ligt het gebied Kraanvogel. Tussen de Kruisbergseweg, Hoefsestraat en de Kraanvogelstraat. We willen het gebied veranderen. Samen met de eigenaren, gebruikers en bewoners. Van een verouderd bedrijventerrein naar een levendige buurt.

Waar staan we nu?

De leegstaande gebouwen aan de Kraanvogelstraat worden gesloopt. Hier komen 64 nieuwe woningen: 32 grondgebonden woningen en 32 appartementen. Twee derde deel van de woningen wordt aangeboden als betaalbare koop of midden huur. Een derde deel wordt in de vrije sector aangeboden. De verkoop van de 32 woningen in fase 1 is in februari gestart.

We zijn momenteel in gesprek over de volgende fase: een project met sociale huurwoningen ten zuiden van de Kraanvogelstraat. Op onze pagina Gebied Kraanvogel leest u alles over de visie op dit gebied.

Meer informatie vindt u op de website van De Kraanvogel (Deze link gaat naar een externe website)

Kerkenweide

Bergharen krijgt er 23 nieuwe woningen bij door nieuwbouwplan Kerkenweide. De woningen in dit plan bestaan uit verschillende typen. De woningen komen aan de westelijke rand van de kern van Bergharen. Er komen veel ruime en groene plekken tussen de woningen. 11 Woningen worden aangeboden als betaalbare koopwoning. De Kernen gaat 4 sociale huurwoningen in het plan bouwen en verhuren.

Waar staan we nu?

In februari 2024 is het bestemmingsplan vastgesteld. Hierna wordt de omgevingsvergunning ingediend. En start een paar weken later de verkoop van de woningen. De start van de bouwwerkzaamheden staat voor het laatste kwartaal van 2024 gepland.

Meer informatie vindt u op de website van Kerkenweide (Deze link gaat naar een externe website)

Balgoij-West

Ten zuidwesten van Balgoij, nabij de Maasakkers, wordt nieuwbouwplan Balgoij-West ontwikkeld. In dit plan komen maximaal 37 woningen. Hiervan zijn 12 starterswoningen voor de jongeren van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het woningbouwprogramma bestaat uit een mix van starterswoningen, levensloopgeschikte (senioren)woningen en vrije sector woningen in verschillende prijscategorieën. De uitstraling van het plan sluit aan bij de bestaande bebouwing en het agrarische karakter van de kern van Balgoij.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf deze datum 6 weken voor beroep ter inzage.