Lees pagina voor

Verwerken en presenteren resultaten

De resultaten worden verwerkt. De raad beslist halverwege 2022 welke informatie een plek krijgt in de toekomstvisie. Daarna presenteren wij deze aan alle Wijchenaren.

Samenvoegen alle informatie

We leggen alle ideeën en dromen bij elkaar en we voegen die samen met alle informatie die we eerder ophaalden. Op basis hiervan stellen we een plan op met ambities en actiepunten.

Bespreken met de gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt alles wat we hebben opgehaald.

Vaststellen toekomstvisie

De nieuwe gemeenteraad neemt in het najaar van 2022 een besluit over waar we met elkaar aan gaan werken richting 2035. Dit vormt de basis voor ons werk de komende jaren.

Starten met de toekomstvisie

De toekomstvisie wordt mooi opgemaakt en verspreid. Daarna gaan we samen aan de slag met de uitvoering.