Lees pagina voor

Subsidie kunstactiviteiten en kunstonderwijs

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten met beeldende kunst. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijs over kunst (kunsteducatie).

Of schriftelijk aanvragen (PDF, 152.8 kB).

Wat moet u doen?

Stuur uw aanvraag minimaal 12 weken voordat de activiteit begint naar ons op.

U stuurt mee:

Is uw aanvraag bij ons binnen dan beslist het college van Burgemeester en wethouders of u subsidie krijgt. Dit duurt 6 tot maximaal 12 weken.

Let op: voor deze subsidies geldt: op = op. Aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

Voorwaarden subsidie activiteiten beeldende kunst

Het moet gaat om het kijken naar kunst, bijvoorbeeld het bezoeken van tentoonstellingen. De kunstvormen die we hierbij betrekken zijn: beeldend, architectuur, fotografie, mode en design. U mag een onderdeel aan de hoofdactiviteit toevoegen die mensen laat nadenken over de kunst. Of die mensen meer informatie geeft over de kunst waar ze naar kijken. Bijvoorbeeld door een lezing.

De subsidie is maximaal 50% van de kosten voor de activiteit. Met een minimumbedrag van € 1.000 en een maximumbedrag van € 10.000.

De activiteit is:

Voorwaarden subsidie activiteiten kunsteducatie

De subsidie is maximaal 50% van de kosten voor de activiteit. Met een maximumbedrag van € 5.000,00

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening (Deze link gaat naar een externe website). Naast de subsidieverordening kent de gemeente beleidsregels (Deze link gaat naar een externe website). In hoofdstuk 8 leest u in de artikelen 33 tot en met 38 van de subsidieregeling de volledige voorwaarden.