Lees pagina voor

Subsidie kunstactiviteiten en kunstonderwijs

Verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten met beeldende kunst. Ook kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijs over kunst (kunsteducatie).

Hieronder kunt u de voorwaarden lezen om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Ook leest u hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

Hoelang duurt het?

Als uw aanvraag bij ons binnen is, beslist het college van Burgemeester en wethouders of u subsidie krijgt. Dit duurt 6 tot maximaal 12 weken. 

Let op: voor deze subsidies geldt: op = op.
Aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

Meer informatie

U stuurt uw aanvraag minimaal 12 weken voordat de activiteit begint, naar ons op. U stuurt een beschrijving van de activiteit (activiteitenplan) mee. Ook laat u zien dat u met deze activiteit aan onze voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Wij vragen u om een begroting mee te sturen. Ook vragen we u een kopie van de statuten en het huishoudelijk regelement van de uw organisatie. Voor zover wij die nog niet hebben.

Voorwaarden subsidie activiteiten beeldende kunst

Het moet gaat om het kijken naar kunst, bijvoorbeeld het bezoeken van tentoonstellingen. De kunstvormen die we hierbij betrekken zijn: beeldend, architectuur, fotografie, mode en design. U mag een onderdeel aan de hoofdactiviteit toevoegen die mensen laat nadenken over de kunst. Of die mensen meer informatie geeft over de kunst waar ze naar kijken. Bijvoorbeeld door een lezing.

Voorwaarden subsidie activiteiten kunsteducatie

De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. Naast de subsidieverordening kent de gemeente beleidsregels. In hoofdstuk 8 leest u in de artikelen 33 tot en met 38 van de subsidieregeling de volledige voorwaarden.

Schriftelijk aanvragen

Het formulier subsidie kunstactiviteiten en kunstonderwijs (PDF, 152.8 kB)