Lees pagina voor

Wanneer vergadert de gemeenteraad?

Elke week is er op donderdag een politieke avond.

De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen:

De gemeenteraad vergadert in het kasteel of digitaal. Op www.wijchen.nl/vergaderingen staan de actuele agenda’s. Op die site kunt u ook meekijken met de vergaderingen.

Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering?

U kunt het woord voeren over onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Inspreken gebeurt voor de behandeling van het agendapunt. U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag vóór de vergadering.
Dit kan via griffie@wijchen.nl of via 088 432 72 03.

Ook kunt u bij de griffie terecht met vragen over de gang van zaken rond de vergaderingen en bijeenkomsten.