Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Gesprekstafels of informatiebijeenkomst (informatie verzamelen)
  • Commissievergadering (meningsvorming)
  • Raadsvergadering (besluitvorming).

In verband met de afgekondigde maatregelen rondom het coronavirus én de verbouwing van het kasteel, vergadert de gemeenteraad óf digitaal of in het Maaswaal College aan de Veenseweg. Op www.wijchen.nl/vergaderingen staan de actuele agenda’s. Op die site kunt u ook meekijken met de vergaderingen.

Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering?
U kunt het woord voeren over onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda staan. Inspreken gebeurt voor de behandeling van het agendapunt.
U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag vóór de vergadering.
Dit kan via griffie@wijchen.nl of via 088 432 72 03.

Ook kunt u bij de griffie terecht met vragen over de gang van zaken rond de vergaderingen en bijeenkomsten.