Lees pagina voor

Onderwijs en kinderopvang

Op de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie en veelgestelde vragen over onderwijs (Deze link gaat naar een externe website) en kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website)

De vragen die op deze pagina staan, zijn speciaal voor de gemeente Wijchen of staan niet op de pagina van de rijksoverheid.

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor basisonderwijs?

Basisschool Kans & Kleur heeft een centraal aanmeldpunt. Ouders kunnen zich via schoolvooroekraine@kansenkleur.nl aanmelden. De school nodigt hen daarna uit voor een gesprek.

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan Oekraïense kinderen naar Het Zuiderpad (locatie Oudelaan) of KC Westwijzer. Dit hangt af van hun leeftijd. Ze komen in een gewone klas en krijgen extra Nederlandse les.

Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor voortgezet onderwijs?

Dit kan bij het Pontem College. Dit is het centraal aanmeld- en coördinatiepunt voor onze regio. Het aanmeldformulier staat op de website van de school (Deze link gaat naar een externe website).

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan alle Oekraïense jongeren naar school in Nijmegen. Daar krijgen ze een ISK-lesprogramma. ISK betekent internationale schakelklas. Het is voor anderstalige leerlingen van 12 tot +/- 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten leren.

Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hebben Oekraïense leerlingen die buiten Wijchen naar school gaan recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer?

Is er geen geschikte onderwijsvoorziening in de eigen gemeente? Dan kunnen Oekraïense leerlingen recht hebben op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Oekraïense ouders kunnen een aanvraag doen via de standaardprocedure. Op onze pagina leerlingenvervoer vindt u alle informatie.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt dit centraal geregeld. Zij hoeven zelf geen aanvraag te doen.

Kunnen Oekraïense ouders gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag?

Oekraïense ouders kunnen hun kind aanmelden voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Er kunnen wachtlijsten zijn. Oekraïense kinderen krijgen geen voorrang. Op de website van het landelijk register kinderopvang (Deze link gaat naar een externe website) staan de aanbieders in gemeente Wijchen. 

Oekraïense ouders die werken komen mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Daarvoor gelden voorwaarden. De voorwaarden staan op de Nederlandstalige pagina van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website) en de Engelstalige pagina van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website).

Oekraïense ouders kunnen gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang bij Kinderopvang 'de eerste stap' in Wijchen. Aanmelden kan via de website van de eerste stap (Deze link gaat naar een externe website).

Kunnen Oekraïense vluchtelingen studeren in Nederland?

Ja. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich aanmelden voor een studie in Nederland via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelen. Op de Engelstalige website van de DUO (Deze link gaat naar een externe website) staat alle informatie over studeren in Nederland.

Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: oekraine@drutenwijchen.nl of bellen naar: 088 432 70 00.