Lees pagina voor

Onderwijs en kinderopvang

Op de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie en veelgestelde vragen over onderwijs en kinderopvang

De vragen die op deze pagina staan, zijn speciaal voor de gemeente Wijchen of staan niet op de pagina van de rijksoverheid.

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor basisonderwijs?

Kans & Kleur heeft een centraal aanmeldpunt. Ouders kunnen zich via schoolvooroekraine@kansenkleur.nl aanmelden. De school nodigt hen daarna uit voor een gesprek.

Samen met Kans & Kleur werken we eraan om in de week van 23 mei een speciale leslocatie voor Oekraïense kinderen te openen. Zij volgen daar tot de zomervakantie een aangepast lesprogramma. De Oekraïense leerlingen kunnen daar ook een deel van de lesdag online Oekraïens onderwijs volgen. Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waar kunnen Oekraïense ouders hun kinderen aanmelden voor voortgezet onderwijs?

Dit kan bij het Pontem College. Dit is het centraal aanmeld- en coördinatiepunt voor onze regio. Het aanmeldformulier staat op de website van de school. Oekraïense leerlingen krijgen tot de zomervakantie op verschillende scholen in Nijmegen en omgeving les. In klassen met landgenoten volgen zij een leerzaam programma op maat.

Voor Oekraïense jongeren die in onze gemeente wonen zijn wij in overleg met het Maaswaal College (Wijchen). We onderzoeken of we na de meivakantie daar een leerzaam programma aan kunnen bieden. Dit hangt onder andere af van het aantal aanmeldingen.

Om deel te nemen aan het onderwijs, moeten de kinderen ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hebben Oekraïense leerlingen die buiten Wijchen naar school gaan recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer?

Is er geen geschikte onderwijsvoorziening in de eigen gemeente? Dan kunnen Oekraïense leerlingen recht hebben op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Oekraïense ouders kunnen een aanvraag doen via de standaard procedure. Op onze pagina leerlingenvervoer vindt u alle informatie.

Kunnen Oekraïense ouders gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag?

Oekraïense ouders kunnen hun kind aanmelden voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Er kunnen wachtlijsten zijn. Op de website van het landelijk register kinderopvang staan de aanbieders in gemeente Wijchen. 

Deelname aan kinderopvang kost geld. Op dit moment hebben Oekraïense ouders volgens de wet- en regelgeving geen recht op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft hiervoor ook geen subsidie. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden voor een aanpassing van de wet- en regelgeving.

Oekraïense ouders kunnen geen gebruik maken van gesubsidieerde peuteropvang.

Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel ons gerust met uw vragen. Wij denken graag met u mee. U kunt mailen naar: oekraine@drutenwijchen.nl of bellen naar: 088 432 70 00.