Lees pagina voor

Hoe kunt u meedoen?

Om deel te nemen zijn er de volgende mogelijkheden.

  • Als vrijwilliger(s) zwerfvuil opruimen. Er zijn dan geen concrete afspraken. U krijgt dan een zwerfafvalpakket dat bestaat uit een hesje, zakken, knijper en handschoenen. Heeft u een volle zak, dan haalt de gemeente deze op.
  • Als bewonersgroep zwerfvuil opruimen. Er zijn dan afspraken over de periode, zoals een jaar of langer zwerfvuil opruimen. Dit kan zijn 2 keer per jaar of 1 keer per maand in een bepaald gebied. De bewoners groep krijgt dan per deelnemer een zwerfafvalpakket dat bestaat uit een hesje, zakken, knijper en handschoenen. Heeft u als bewonersgroep een aantal volle zakken verzameld, dan haalt de gemeente deze op. Er staat een kleine vergoeding tegenover, afhankelijk van de grootte van het gebied. Eventueel kan een materiaalkast in het gebied geplaatst worden om daar de materialen in op te bergen.
  • Als eenmalig initiatief om met bewoners zwerfvuil opruimen in een bepaald gebied. Voor de actie ontvangt u een zwerfafvalpakket per deelnemer dat bestaat uit een hesje, zakken, knijper en handschoenen. Aanvullen kunnen eenmalig bezems, kruiwagens of een container beschikbaar worden gesteld. Het aan het einde van de actie verzamelde zwerfafval verzameld u op een afgesproken plek en wordt door de gemeente opgehaald. Er staat een vooraf afgesproken vergoeding tegenover, afhankelijk van de grootte van het gebied.
  • Aanmelden als Leefbaarheidsgroep om met de buurt mee te doen aan het burgerschouwproject. Bewoners krijgen dan uitleg over het schouwen van de openbare ruimte op het onderhoud. We laten zien hoe de gemeente de openbare ruimte toetst aan het afgesproken onderhoudsniveau. Met bewoners organiseren we een dag dat we gezamenlijk gaan schouwen. Hierna kunnen bewoners zich aanmelden om regelmatig als bewoner te gaan schouwen of zwerfvuil te ruimen.
  • Indienen van ideeën voor aanpassing van locaties waar veel zwerfvuil is, zoals plaatsing afvalbakken, aanpassing inrichting of houden van acties.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger, dan kunt u dat doen via het meldingsformulier (Deze link gaat naar een externe website). Voor alle overige bovenstaande initiatieven via e-mailadres gemeente@wijchen.nl.