Lees pagina voor

Project BeestenBende

De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Zij doen dit samen met hun vrienden en vriendinnetjes, als echte helden van de buurt. Ouders of andere begeleiders letten erop dat alles goed gaat.

Wat is het doel van BeestenBende?

De BeestenBende pakt zwerfafval structureel aan: door kinderen al op de basisschool bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval, leren zij al vroeg hoe het wél moet en zijn zij zich er al vóór de puberteit van bewust dat je rommel gewoon in de afvalbak gooit. Dat is een langetermijnaanpak, die uitgaat van beproefde methoden van gedragsverandering. En dat die verandering in gedrag te verwachten valt, dat onderstrepen diverse wetenschappelijke onderzoeken. Op www.mijnbeestenbende.nl (Deze link gaat naar een externe website) kan je meer informatie vinden over het project, wat zwerfafval is en waarom het slecht is voor het milieu.

Waar kan je je aanmelden?

  • Als je een team hebt gevormd en begeleiders hebt gevonden, kan je begeleider jullie inschrijven. Het formulier hiervoor kun je op school krijgen.
  • Vul het formulier voor alle kinderen en alle begeleiders in. Als alles klopt, kun je het formulier versturen.
  • Je krijgt dan een mail waarin staat dat je inschrijving is aangekomen.
  • Vervolgens zorgt de gemeente dat jouw team veiligheidshesjes, BeestenBende caps, grijpers, handschoenen en afvalzakken krijgt. Deze spullen leen je van de gemeente.
  • Jullie melden het verzamelde afval aan bij BeestenBende en eens in de week wordt dit door de gemeente opgehaald.

Wat moet je doen als je stopt?

Willen jullie stoppen met het opruimen van het zwerfafval? Meld dit dan bij de Beestenbende organisatie. Zij sturen de gemeente een bericht en de gemeente haalt dan het uitgeleende materiaal weer op.