Lees pagina voor

Vragen en antwoorden

Vanaf vorig jaar zijn er al meerdere bewoners en leefbaarheidsgroepen actief met het opruimen van zwerfafval. Tevens zijn basisschoolleerlingen via het project Beestenbende al jaren actief met het opruimen van zwerfafval. Sinds de start van het project in 2014 zijn er divers vragen gesteld over de mogelijkheden van het project. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Wat als de subsidie op is vanwege alle initiatieven en acties?

Per jaar ontvangt de gemeente € 48.000,- aan subsidie. Een deel hiervan is bestemd voor het project Beestenbende. Verder lopen er de komende drie jaar de twee projecten Vuurwerkafval en Burgerschouw. Initiatieven worden op volgorde van binnenkomst opgepakt en beoordeeld. Als de subsidie op is, dan komen de initiatieven waarvoor geen subsidie meer was in het volgende jaar vooraan te staan.

Hoe lang duurt de subsidie?

De gemeente krijgt de komende tien jaar tot en met 2022 subsidie voor aanpak zwerfafval in de openbare ruimte.

Wat staat er tegenover een initiatief of actie als vergoeding?

De eenmalige initiatieven worden afzonderlijk beoordeeld. Daarbij staat de actie in verhouding tot de vergoeding die vanuit de subsidie wordt verstrekt. De gemeente wijst de gebieden aan waar zwerfvuil structureel door groepen opgeruimd kan worden met de bijbehorende vergoeding vanuit de subsidie. Daarbij kijkt de gemeente ook naar waar Beestenbende actief is.

Mag de subsidie aan iedereen verstrekt worden?

De subsidie kan aan iedereen verstrekt worden met een initiatief of actie voor de aanpak van zwerfafval in de openbare ruimte.

Wat als er meerdere groepen zwerfafval willen opruimen in de openbare ruimte en alle gebieden al bezet zijn?

De gebieden worden gesplitst als er meerdere gegadigden zijn, dit tot een bepaalde mate. Dit zal in het convenant opgenomen worden.

Kunt u een ander gebied kiezen om zwerfvuil te ruimen dan waar u woont?

Ja, dat kan.

Wanneer wordt de vergoeding uitgekeerd?

De vergoeding wordt bij structurele initiatieven jaarlijks uitgekeerd in de maand november. Bij een eenmalige actie wordt deze binnen 2 weken uitgekeerd na uitvoering van de activiteiten.

Kunnen we kunstenaars benaderen om iets met het zwerfvuilafval te doen?

Er heeft zich al en kunstenaar aangemeld. Hier nemen we contact mee op. Van het afval kan bijvoorbeeld een insectenhotel gemaakt worden

Kunnen langs wegen of snoeproutes opvallende prullenbakken of blikvangers geplaatst worden?

Samen met scholen en leefbaarheidsgroepen kan dit bekeken worden.

Mag de subsidie gebruikt worden voor het aanschaffen van materialen voor de vereniging?

Ja, dan mag. De subsidie wordt als een vergoeding verstrekt voor het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte. Daarna is deze te gebruiken door een club of vereniging voor de aanschaf van materialen.

Is de gemeente bereidt om voor te financieren of kan men opsparen?

De gemeente verstrekt de vergoeding voor uitgevoerde acties of initiatieven. De vergoeding kan bij een vereniging of club zelf daarna beheerd worden voor duurdere materialen. Indien een vereniging, club of groep bewoners een wens hebben voor bijvoorbeeld een speeltoestel, wordt geadviseerd om een grootschalig initiatief op te pakken.