Lees pagina voor

Goed wonen in gemeente Wijchen voor iedereen

Er moeten voldoende en betaalbare woningen zijn voor alle inwoners, van jong tot oud. De nood is hoog en gemeente Wijchen wil groeien. Daarom bouwen we op verschillende plaatsen nieuwe woningen. We kijken ook naar andere woonvormen. Zodat iedereen hier goed woont, en zich thuis voelt. Hieronder leest u wat gemeente Wijchen eraan doet om het woningtekort kleiner te maken. En welke mogelijkheden en regelingen voor wonen er voor u zijn.

Woonvisie

Met de Woonvisie geven we een blik op de toekomst van wonen in onze gemeente. Hoe willen Wijchenaren wonen in hun wijk of dorp, zodat ze zich hier thuis voelen? Wat betekent dit voor de woningvoorraad en de leefomgeving van Wijchen in de toekomst? De woonvisie biedt een hulp voor de keuzes die we morgen en overmorgen moeten maken. Meer informatie leest u op onze pagina Woonvisie.

Nieuwbouwprojecten

De eerste 10 jaar willen we 3.000 woningen bouwen. Dat doen we bijvoorbeeld in de Huurlingsedam (Deze link gaat naar een externe website) (470 woningen), Kraanvogel (Deze link gaat naar een externe website) (64 woningen), Tussen Kasteel en Wijchens Meer (Deze link gaat naar een externe website) (174 woningen), Wijchen-West (Deze link gaat naar een externe website) (1.300 woningen) en in alle kernen.

Een overzicht van de grootste nieuwbouwplannen in gemeente Wijchen vindt u op onze pagina Nieuwbouw gemeente Wijchen.

Tijdelijke stop nieuwbouwplannen

We kiezen ervoor om tijdelijk geen nieuwe woningbouwplannen in behandeling te nemen. Zo kunnen we al onze tijd en energie gebruiken om alle bestaande plannen uit te voeren. De uitzonderingen hiervoor zijn de plannen voor goedkope woningen, sloop van agrarische bedrijfsgebouwen in ruil voor woningbouw, zorg-voor-elkaar-woningen, mantelzorgwoningen, goedkope koop, sociale huur en woningsplitsing.

Een eerste woning kopen

Met een Starterslening maken we het makkelijker om in gemeente Wijchen een eerste woning te kopen. Dit is een extra hypotheek bovenop uw gewone hypotheek. Hiervoor betaalt u de eerste drie jaar geen rente. De maximale koopsom hiervoor is € 355.000,-. Met de KoopStart-regeling bieden we woningen aan voor een lagere prijs dan de dat de woning normaal kost, zoals in de Huurlingsedam. Hierdoor worden koopwoningen voor meer mensen betaalbaar. Meer informatie over de Starterslening leest u op onze pagina Starterslening koopwoning.

Betaalbare woningen

We bouwen volgens de afspraken met de regio. Hiermee bedoelen we, dat we ons best doen, om in de nieuwbouwplannen twee derde betaalbare woningen te bouwen, waarvan 30% sociale huurwoningen. De landelijke grens voor betaalbare koopwoningen is in 2024 € 390.000,-.

Flexwoningen

We bouwen woningen die we kunnen aanpassen. Dit noemen we flexwoningen. De woningen aan de Oude Klapstraat in Wijchen zijn hiervan een voorbeeld. Eerst wonen hier Oekraïense vluchtelingen, daarna krijgen starters en jongeren hier een plek. Deze flexwoningen kunnen we na 5 of 10 jaar ook verplaatsen. We onderzoeken nu of we op korte termijn zulke woningen in Wijchen-West kunnen bouwen.

Zorg en wonen

Wilt u voor iemand zorgen die dat zelf niet meer kan of binnenkort niet meer kan? U mag dan tijdelijk een extra woning maken bij uw bestaande woning. Dit noemen we een mantelzorgwoning of een zorg-voor-elkaar-woning. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs zonder vergunning. Meer informatie vindt u op onze pagina Mantelzorgwoning of Zorg-voor-elkaar-woning.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

We helpen en moedigen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO’s) aan. Hierbij zijn de toekomstige bewoners zélf opdrachtgever voor hun project. We onderzoeken hoe we CPO’s een plek kunnen geven in Wijchen-West. In Bergharen is in december 2023 CPO Steenuil (20 woningen) gestart met bouwen. In andere kernen zijn CPO’s in voorbereiding of al gebouwd.

Bestaande woningen

Woonfonds

Het grootste gedeelte van het aantal woningen dat gemeente Wijchen nodig heeft, is al gebouwd. Toen deze wijken gebouwd werden, maakten we andere keuzes dan dat we nu doen. Gemeente Wijchen wil dat deze wijken ook nu nog aantrekkelijk zijn om te wonen. Daarvoor is geld nodig.

Dit geld haalt de gemeente uit de twee grootste nieuwbouwwijken in gemeente Wijchen, Huurlingsedam en Wijchen-West. Voor elke vrije sector woning die hier gebouwd wordt, dragen de ontwikkelaars €10.000,- af. Dit geld komt in het Woonfonds. En hiermee verbetert de gemeente leefbaarheid in de bestaande wijken die dit het hardst nodig hebben. Denk hierbij aan een betere mix van inwoners, minder steen en meer groen en zorgen dat de wijken duurzamer worden.

Een woning huren

Prestatieafspraken met woningstichting Talis en wooncorporatie De Kernen

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo afgesproken in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke mensen, de betaalbaarheid van de woningen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen en de leefbaarheid van de omgeving.

Heeft u nog vragen over huurwoningen in gemeente Wijchen?

Op maandagmiddag van 12.30 uur tot 16.30 uur of donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.30 uur is Talis aanwezig in het Huis van de gemeente. Dus loop gerust even binnen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Meldpunt goed verhuurderschap

Huurt u een woning in de gemeente Wijchen? Als huurder kunt u het melden als u problemen heeft met uw verhuurder. Meer informatie vindt u op onze pagina Meldpunt goed verhuurderschap.