Lees pagina voor

Laag inkomen? Deze regelingen zijn er

Zit u door een minimum inkomen of uitkering in geldproblemen? Dan kan de gemeente u vast helpen. Bijvoorbeeld door u adviezen te geven. Of door u extra vergoedingen te geven.

Kunt u niet rondkomen of heeft u schulden?

In dat geval kunnen wij u helpen met begeleiding. Soms kunnen wij ook bepaalde kosten voor u betalen. Zodat u uw huishoudboekje weer op orde krijgt. Heeft u schulden of betalingsachterstanden? Blijf er niet mee zitten en vraag zo snel mogelijk hulp bij de gemeente. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een schuldregeling. Op onze pagina hulp van de gemeente vindt u meer informatie.

Betaalt u gemeentelijke belastingen?

Wanneer dit zo is, kunt u misschien wel kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding betekent dat u bijvoorbeeld geen rioolrechten of afvalstoffenheffing meer hoeft te betalen. Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u de website van munitax (Deze link gaat naar een externe website).

Heeft u veel zorgkosten?

Als u veel zorgkosten heeft die u moeilijk kunt betalen is er mogelijk een oplossing voor u. Via de gemeente Wijchen kunt u namelijk een extra voordelige ziektekostenverzekering afsluiten bij verzekeraars CZ of VGZ. Dit kan aan het eind van ieder kalenderjaar.

U kunt kiezen tussen een goed standaard pakket of een uitgebreid pakket. Dat laatste pakket is bedoeld voor mensen die hun eigen risico vrijwel zeker opmaken. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel chronisch zieken of mensen met een beperking.  Op onze pagina collectieve ziektekostenverzekering. Als u niet deelneemt aan de uitgebreide zorgverzekering kunt u beroep doen op een financiële tegemoetkoming.

Op onze pagina bijdrage extra kosten chronisch zieken vindt u meer informatie.

Is uw wasmachine of stofzuiger kapot?

Als u weinig geld heeft, is het erg vervelend wanneer uw wasmachine, stofzuiger, televisie of fornuis plotseling kapot gaat. Heeft u langer dan 3 jaar een minimum inkomen? Dan kan de gemeente u voor het vervangen van zo'n huishoudelijk apparaat soms een vergoeding geven. Op onze pagina regeling huishoudelijke apparaten vindt u meer informatie.

Sport u veel of leest u de krant?

Dan weet u vast dat de kosten hiervoor erg hoog kunnen zijn. Misschien kunt u hiervoor een vergoeding krijgen van de gemeente. Wist u dat ieder volwassen gezinslid een vergoeding van 150 euro kan krijgen? Bent u ouder dan 18 jaar maar heeft u nog geen recht op pensioen? Dan moet u minimaal één jaar een minimum inkomen hebben. Bent u gepensioneerd? Dan kijken wij alleen naar de hoogte van uw inkomen op het moment dat u de bijdrage aanvraagt. Op onze pagina geldterugregeling vindt u meer informatie.

Heeft u kinderen?

Dan weet u dat kinderen elke maand zorgen voor hoge uitgaven. Met een minimum inkomen kan het zorgen voor kinderen een zware financiële last zijn. De gemeente kan de kosten voor school, een huiswerkcomputer, zwemles of contributie voor een sportclub (deels) vergoeden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen.

Voor een kind tot 6 jaar kunt u jaarlijks 100 euro ontvangen, voor een kind van 6 tot en met 11 jaar 300 euro en voor een kind vanaf 12 jaar 450 euro per jaar. Nadat u het geld heeft ontvangen moet u met bonnetjes laten zien waar u het aan heeft uitgegeven. Daarnaast kunt u recht hebben op een vergoeding voor zwemlessen of een computer voor uw kind. Op onze pagina kindregeling vindt u meer informatie.

Leeft u drie jaar of langer van een minimum inkomen?

Hoe langer u moet rondkomen van een minimum inkomen, des te lastiger het wordt om geld te sparen. Als u ouder bent dan 21 jaar (en nog niet met pensioen) en langer dan drie jaar afhankelijk bent van een minimum inkomen, kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag.

Een alleenstaande ontvangt 491 euro. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen krijgen samen 700 euro en een alleenstaande vader of moeder ontvangt 629 euro. U kunt dat bedrag vrij besteden. Op onze pagina individuele inkomenstoeslag vindt u meer informatie

Heeft u een beperking en studeert u?

Kunt u door uw beperking niet of nauwelijks werken? Maar volgt u wél een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt? Dan komt u in aanmerking voor een individuele studietoeslag van de gemeente. De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd.

Het kan zijn dat de gemeente een expert laat vaststellen of u inderdaad door uw beperking niet kunt werken. Op onze pagina individuele studietoeslag vindt u meer informatie.

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen?

En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Op onze pagina bijzondere bijstand vindt u meer informatie.