Lees pagina voor

Wat is er al gebeurd?

In september heeft de gemeenteraad een basisnotitie ontvangen, waarin de maatschappelijke ontwikkelingen die op Wijchen afkomen staan beschreven. Afgelopen maanden deelden inwoners hun beelden van Wijchen2035 op de beeldenbank.

Lees de basisnotitie (PDF, 5.1 MB)

We organiseerden zes toekomsttafels waar iedereen die wilde, kon meepraten. En we spraken met jongeren, onder meer met leerlingen van het Maaswaal College. De informatie die we hiermee ophaalden hebben we gebundeld in een verslag.

Aftrap Wijchen2035

Burgemeester Marijke van Beek en Wijchenaar Mees Driessen trappen Wijchen2035 af.

In gesprek met inwoners

Dialoog met jongeren, onder andere via scholen. Organiseren van 6 toekomsttafels: bijeenkomsten over wonen, leefomgeving, werken, zorg en welzijn, duurzaamheid, samenwerken en dienstverlening.

Verslagen toekomsttafels

Toekomsttafel Duurzaamheid  (PDF, 324.0 kB)
Toekomsttafel Leefomgeving  (PDF, 238.8 kB)
Toekomsttafel Samenwerken en Dienstverlening  (PDF, 160.5 kB)
Toekomsttafel Werken  (PDF, 341.3 kB)
Toekomsttafel Wonen  (PDF, 287.6 kB)
Toekomsttafel Zorg en Welzijn  (PDF, 304.8 kB)

Rode draden notitie Wijchen2035

Wijchenaren konden hun dromen en ideeën voor Wijchen in 2035 delen met de gemeente. Er vonden toekomsttafels plaats en er was een online beeldenbank waarin inwoners ideeën konden uploaden. Ook voerden we gesprekken met jongeren. De gemeenteraad ontving een verslag met 6 speerpunten vanuit de inwoners voor de toekomst van Wijchen. Dit verslag, ook wel de rode draden notitie genoemd kunt u downloaden en doorlezen.

Bekijk de rode draden notitie van Wijchen2035

Tussenstand

 • Uit de bijeenkomsten kwamen 6 speerpunten naar voren voor 2035:
 • Er zijn genoeg woningen voor inwoners in elke levensfase
 • Onze wijken en kernen zijn leefbaar en aantrekkelijk
 • Wijchen is een sterke en sociale samenleving met een goed zorgaanbod
 • We werken aan een duurzame samenleving
 • Onze kernen en wijken zijn bereikbaar, hebben aantrekkelijke voorzieningen en er is werk
 • Gemeente(n), inwoners, ondernemers en organisaties werken nog krachtiger samen

Jongerencafé: “Gun de rest van Nederland ook meer Wijchen”

We organiseerden een jongerencafé: dit was een avond voor en door jongeren. Ze gingen samen in gesprek over de toekomst van Wijchen.

Hieronder een paar punten die besproken werden:

 • Ze willen graag houden wat er is; ze zijn trots op Wijchen. Hier is alles wat je nodig hebt. Studenten zijn blij als ze na een week op hun studentenkamer hebben gezeten, weer terug zijn in Wijchen. Wijchen is een hechte gemeenschap. Als er iets gebeurt dan helpt iedereen elkaar. Een mooie uitspraak was: Gun de rest van Nederland ook meer Wijchen
 • Ze gaven de sportverenigingen in Wijchen een groot compliment. Over het uitgaan waren ze niet echt te spreken. Het is ok, maar niet zoals in de grote stad. Ze vinden het fijn dat hier een station is.
 • Ouderen en jongeren moeten dichter bij elkaar gebracht worden.
 • Jongeren zijn bezorgd over het woningbouwtekort. Er zijn te weinig woningen voor starters om in Wijchen te kunnen blijven. Als oplossing kwamen ze met het bouwen van tiny houses. Maar dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Ze vinden woningbouw wel belangrijker dan nieuwe bedrijventerreinen.

Het was een mooie avond met goede gesprekken! Bekijk de video (Deze link gaat naar een externe website) voor een leuke indruk van de avond. 

Verslag Jongerencafé

Verslag Jongerencafé (PDF, 335.4 kB)

Kinderburgemeestersbijeenkomst

Burgemeester Marijke van Beek verwelkomde 45 leerlingen van basisschool De Buizerd, De Wingerd en De Trinoom in het Kasteel van Wijchen. Zij kregen van haar allemaal een ketting met de denkbeeldige sleutel van het Kasteel. Zo konden zij voor één ochtend échte burgemeesters zijn!

De leerlingen stelden hun vragen aan de burgemeester en gingen vervolgens aan de slag met het tekenen van hun ideale wijk. Leerlingen bedachten een weg die automatisch (elektrische) auto’s oplaadt als je erover heen rijdt en ‘bubbelhuizen’: huizen die je makkelijk kunt meenemen als je de plek waar je woont niet meer leuk vindt. De leerlingen zien Wijchen graag schoner en groener; met meer prullenbakken en ruimte voor bomen.

Ook willen zij meer sportvelden en speeltuinen met toestellen voor kinderen van alle leeftijden. Zij vinden het belangrijk dat er ook speeltoestellen zijn voor kinderen met een handicap. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er voor iedereen in Wijchen goede zorg is en dat er genoeg winkels in de wijk zijn. De tekeningen van de kinderen printen wij op bouwdoeken. Deze komen te hangen bij de nieuwe wijk in Wijchen-West.

Wat gebeurt er met alle informatie?

We maken verslagen van alle informatie die we ophalen. We koppelen dit terug aan deelnemers en geven het aan de gemeenteraad. De raad beslist in oktober welke informatie een plek krijgt in de toekomstvisie. Daarna presenteren wij deze aan alle Wijchenaren.

Verslag Kinderburgemeestersbijeenkomst

Verslag Kinderburgemeestersbijeenkomst (PDF, 487.6 kB)

Dorpentoer

We maakten met onze speciale Wijchen2035 Tuktuk een toer langs alle dorpen in de gemeente Wijchen. In sommige dorpen maakte de Tuktuk een extra rondje om inwoners te spreken die in de tuin werkten of de hond aan het uitlaten waren. De mensen maakte spontaan tijd vrij om hun ideeën en wensen voor de toekomst van hun dorp te delen. Ook de burgemeester, wethouders en raadsleden waren op verschillende plekken aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.

Gezellig druk

Dat we naar de inwoners toekwamen en, onder het genot van een kopje koffie of thee, met hen in gesprek gingen, werd erg fijn gevonden. In totaal deed de Wijchen2035 Tuktuk 11 plekken aan en gingen we met zo’n 200 inwoners in gesprek.

Meedenken tijdens de Dorpentoer

Tijdens de Dorpentoer zijn er ruim 100 online vragenlijsten ingevuld. En 350 mensen hebben vragen via Swipocratie beantwoord.

Verslagen Dorpentoer

Ondernemersbijeenkomst

Op 13 juli was er een ondernemersbijeenkomst voor Wijchen2035. Twaalf Wijchense ondernemers dachten mee over de opgehaalde informatie, zoals van de dorpentoer en toekomsttafels. Uit dit gesprek kwamen mooie ideeën. Een overzicht van de besproken onderwerpen en ideeën vindt u hieronder:

 • Vraag en aanbod van werk: Samen zorgen voor voldoende en goed opgeleid personeel. Bijvoorbeeld door een goede samenwerking met het onderwijs en doorstroom tussen lokale bedrijven.
 • Wonen: Het aanbod van woningen en een goed beleid voor arbeidsmigranten.
 • Duurzaamheid: Doorgaan met het zetten van grote stappen richting een CO2 neutrale voetafdruk en hierbij samen blijven leren. Balans tussen groei en welzijn.
 • Verkeer: De bereikbaarheid naar en op de terreinen van bedrijven duurzaam verbeteren. Niet alleen voor het klimaat, maar ook zodat medewerkers duurzame en gezonde keuzes maken.
 • Verbinding: Lokale samenwerking tussen verschillende partijen zoals bedrijven, overheid en onderwijs.
 • Gemeente: Als gemeente durven te kiezen voor kwaliteit. Hierbij werken met regels en dan hierop sturen.

In de gesprekken gaven de ondernemers direct een mooi doel mee: In 2035 staat Wijchen in de top 10 van de Top 100 MKB-vriendelijkste gemeenten (Deze link gaat naar een externe website) (dit is nu plek 59).

De komende weken gaan we aan de slag met alle ideeën, ook uit de eerdere gesprekken met inwoners, ondernemers en partners. Met deze informatie maken wij een concept van het strategisch kompas, onze toekomstvisie. Na de zomervakantie bespreekt het college dit concept. In oktober beslist de gemeenteraad hierover.

Verslag Ondernemersbijeenkomst Wijchen2035 (PDF, 433.5 kB)

Samenvoegen van alle informatie

We leggen alle ideeën en dromen bij elkaar en we voegen die samen met alle informatie die we eerder ophaalden. Op basis hiervan stellen we een plan op met ambities en actiepunten.

Concept toekomstvisie naar de raad

Op 20 september heeft de gemeenteraad de concept toekomstvisie (Strategisch Kompas) ontvangen. U vindt deze visie op onze pagina documenten.

Vaststellen toekomstvisie

In de raadsvergadering op 20 oktober 2022 is de concept toekomst visie besproken. De raad nam een belangrijk besluit en stelde de toekomstvisie voor Wijchen vast. Dit vormt de basis voor ons werk de komende jaren. Er is wel een amendement (aanpassing) aangenomen:

 • De opsomming van ‘belangrijkste acties’ is aangepast in ‘mogelijke denkrichtingen’. Dit omdat het een Strategisch Kompas is en dus een richting aangeeft.
 • In elke vierjarige raadsperiode evalueert de raad het Strategisch Kompas ‘Wijchen2035’. Dit doet de raad in het midden van de raadsperiode. Als het nodig is past de raad het Strategisch Kompas aan. In maart 2028 is de 1e evaluatie.

De raadsversie van het Strategisch Kompas vindt u op onze pagina documenten.

Uitvoering toekomstvisie

De toekomstvisie is mooi opgemaakt als magazine en nu online te lezen op de pagina Toekomstvisie van de gemeente Wijchen. Ook kunt u een magazine opvragen om af te halen bij het gemeentehuis in Wijchen.

Dat kan door een mail te sturen naar wijchen2035@wijchen.nl.